Fest(in) pe Bulevard

Scurtă prezentare a proiectului Festivalul Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard
 

Teatrul Nottara a iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul de Fest(in) pe Bulevard, proiect cultural care este organizat anual. El are două secţiuni principale şi mai multe secţiuni şi activităţi conexe. Astfel, pentru că, în următoarea perioadă, la Sala Horia Lovinescu se va monta, cu precădere, comedie de bună calitate, specie extrem de apreciată şi dorită de către public, vom avea Secţiunea Bulevardul Comediei, şi vom încerca să selectăm comedii de mare succes, din ţară şi din străinătate, la care se adaugă producţii ale teatrului gazdă. Cea de-a doua secţiune, extrem de importantă, va avea, în fiecare an, o temă de actualitate. Această secţiune se va desfăşura la Sala George Constantin şi va fi competitivă. Dorim, în felul acesta, să ţinem pasul cu elementele acute, pe care le resimţim cu toţii în plan cotidian. Teatrul este o artă vie şi care trebuie să rămână cât mai aproape de public, de cetăţeni, aducându-le şi relaxare, dar şi teme apropiate care să-i facă să gândească, să-şi pună întrebări.

Mai multe companii din străinătate vor fi invitate să prezinte câte un spectacol, pe un text adecvat temelor propuse.

Intenţia teatrului nostru este de a implica mai multe instituţii private şi de stat, din ţară şi din străinătate, în ideea de a realiza un program internaţional de ţinută şi cu teme de actualitate.

Pe lângă cele enunţate mai sus, săptămâna de festival va mai cuprinde: dezbateri pe temele date, spectacole-lectură, lansări de carte de teatru, cel puţin un eveniment stradal, o expoziţie cu fotografii cuprinzând cele mai interesante momente ale ediţiei anterioare.

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe Bulevardul Magheru. Sala George Constantin, Sală Studio cu 100 de locuri, şi Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri.

 

1. Motivaţia şi oportunitatea realizării proiectului

În contextul cultural actual şi, în mod particular, în conformitate cu direcţia managerială pe care Teatrul Nottara o urmează în ultimul timp, necesitatea unui eveniment de amploare cum este un festival, care să concentreze într-un timp scurt (o săptămână) atât spectacole de teatru, cât şi discuţii teoretice, este din ce în ce mai evidentă. Dovadă stă ediţia I a festivalului organizat de teatrul nostru şi dosarul de presă al evenimentului.

De aceea, încercând să statuăm specificul teatrului, şi anume, Teatrul Nottara – teatru de/ PE bulevard, ne propunem ca festivalul pe care îl vom organiza anual să fie dedicat atât comediei bulevardiere, specie mult apreciată de către public (69 la sută din publicul bucureştean de teatru doreşte să vadă comedie, după cum reiese din sondajul de opinie comandat de noi unei firme specializate în studii de piaţă, IMAS), dar şi unor tematici extrem de actuale şi care marchează societatea, precum alegerile electorale, care chiar au loc în România, în anul 2014.

Considerăm că un festival este o sărbătoare şi poate atrage segmente noi de public, pe care, mai apoi, să-l putem ţine aproape. De asemenea, un festival aduce un plus de imagine şi de venituri instituţiei noastre.

 

2. Scopul proiectului

Această ediţie a Fest(in) pe Bulevard, are ca scop realizarea unui eveniment teatral de calitate care să diversifice oferta culturală a Bucureştiului şi care să incite publicul şi prin participarea unor companii din străinătate. Iar, ca revers, prin invitarea unor artişti sau teoreticieni din afara graniţelor, proiectul va contribui la promovarea culturii române şi dincolo de spaţiul geografic propriu.

De asemenea, pe termen lung, scopul este acela al consolidării identităţii Fest(in) pe Bulevard dreptun festival dedicat atât comediei de bună calitate, cât şi unor tematici de maximă actualitate pentru societatea românească, un festival care să promoveze şi să educe publicul întru aprecierea acestei arte atât de fragile, dar şi atât de vii.

 

3. Obiectivele urmărite de proiect

Festivalul are ca obiectiv, şi prin această ediţie, atenţionarea şi înţelegerea timpurilor pe care le trăim. Faptul că prima ediţie a fost dedicată crizei (economică, socială, politică, sexuală, familială etc.), iar cea de-a II-a va fi dedicată alegerilor electorale, arată interesul organizatorilor pentru preocupările societăţii noastre, iar secţiunea dedicată comediei încearcă să ţină cât mai aproape publicul de teatru, oferindu-i produsele culturale pe care le doreşte şi le caută cu precădere, însă neabdicând de la calitate şi valoare.

 

4. Grupurile ţintă

Festivalul are ca principal grup-ţintă publicul bucureştean, atât pe cel deja fidel Nottara-ului, cât şi cel care va fi incitat de tematicile alese: electorale şi comedia bulevardieră. Mai există însă un segment de public, acela atras de evenimentele culturale de amploare: festivalurile de teatru, cele muzicale, de dans.

O altă zonă de interes o reprezintă cea a specialiştilor de teatru (fie ei din zona teoretică: critici, cronicari, jurnalişti culturali sau din cea artistică: actori, scenografi, regizori, directori de teatru şi de festivaluri etc.), a celor care sunt în măsură să evalueze calitativ evenimentul în ansamblu, precum şi producţiile selectate şi care pot participa interactiv la dezbaterile ce vor avea loc în jurul temelor enunţate.

De asemenea, un astfel de festival este important pentru publicul tânăr, receptiv la spectacolele care pun în discuţie problematici actuale.

 

5. Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă

Proiectul este relevant în măsura în care asigură satisfacerea unor nevoi evidente ale spectatorului de teatru.

Prezentarea concentrată, într-o săptămână, a unor evenimente de teatru sub forma unui festival, este, în acest moment, o formulă agreată de către public, fiindcă, în felul acesta, are certitudinea că participă la acţiuni culturale de valoare, cu grad de eveniment.

De asemenea, un festival de teatru, care se centrează în jurul unei teme de actualitate, permite dacă nu epuizarea acesteia din punct de vedere artistic, cel puţin punerea ei în dezbaterea. Lucru care, pentru orice receptor, devine cu siguranţă important, atunci când este interesat în aprofundarea respectivei teme.

Şi nu în ultimul rând, faptul că vom aduce comedii de mare succes pentru un public care vine la teatru şi pentru relaxare va aduce un plus de atenţie.

 

6. Rezultatele aşteptate

Rezultatele directe ale acestui proiect sunt date de gradul de interes manifestat de către publicul ţintă.

Evaluarea va fi atât cantitativă, cât şi calitativă.

Evaluarea cantitativă  va viza:

  • Numărul de participanţi la spectacole şi la celelalte evenimente conexe;
  • Numărul de materiale promoţionale difuzate;
  • Numărul de apariţii în mass-media locală şi naţională  (interviuri, comunicate de presă, articole, studii în reviste de specialitate).

Analiza calitativă va viza următoarele aspecte:

  • Relevanţa activităţilor proiectului pentru grupul-ţintă;
  • Calitatea acţiunilor organizate;
  • Feed-back-ul beneficiarilor (prin chestionarele de evaluare care vor fi distribuite la sfârşitul manifestărilor, la conferinţe de presă etc.);
  • Prin reflectarea în presa de specialitate şi cea cotidiană sau în emisiunile de radio şi televiziune.

Evaluarea activităţilor specifice:

Fiecare activitate va beneficia de o evaluare specifică. Aceasta se va baza pe feed-back-ul primit din partea grupurilor-ţintă, a partenerilor şi a participanţilor la proiect.