ÎNTÂLNIRILE AICT.RO: Ediția a II-a


Critica teatrală și construcția publicurilor

Moderator: Oltița Cîntec, critic de teatru, președinte al

Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO)

Luni, 17 octombrie

Ora: 11:00 - 13:00

Teatrul Nottara, CaféNott

Critica teatrală și construcția publicurilor

 

Statisticile naționale și clasamentele europene ilustrează precis, prin cifre, realitatea că spectatorul de teatru român, împreună cu întreaga noastră societate, nu se simt prea bine. Cu un risc major de sărăcie, cel mai mare de pe continent ex aequo cu Serbia, de 25,4 la sută, cu o populație de 42,4 la sută domiciliind în mediul rural și neavând acces la activități culturale decât accidental, cu ¼ din locuitori caracterizați printr-un grad scăzut de educație, în România doar 5 la sută dintre adulți participă la un spectacol live (și aici intră toate artele spectacolului și genurile) într-un an de zile (conform Eurostat). Ah, și să nu uit, cu cel mai mic număr de angajați în sectorul cultural la nivel european, în jur de un procent din totalul amploaiaților. Acesta e relieful pieței culturale autohtone.

Institutul Național de Statistică a anunțat că, în 2015, cele 174 de instituții și companii de spectacole (de toate tipurile, inclusiv ansambluri populare și circ) au inventariat 5,8 milioane spectatori. Cu tendință de scădere, în principal din cauza situației economice, cifrele anuale înregistrând pierderi și pe segmentul publicului captiv.

În plină "civilizație a spectacolului", s-ar zice că avem publicul de teatru pe care-l merităm! Sau pe care ni-l (de)formăm. Că-i spunem arta de a fi spectator ori ne referim la satisfacerea nevoii de divertisment, construcția publicurilor e un proces îndelungat, complicat, anevoios, sensibil, dar necesar și obligatoriu. Partea "opusă" scenei condiționează structural spectacolul și trebuie umplută cu privitori competenți. În absența lor,  teatrul ar fi un nonsens.

Criticul de teatru e el însuși spectator, unul exersat, competent, și stă și în puterile practicilor lui profesionale să contribuie la diferențierea unui public dintr-o populație, la transformarea publicului din adresant în partener. Să vedem cum.

Oltița Cîntec, critic de teatru, președinte Asociația Internațională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO)