Livada de viṣini

de Anton Pavlovici Cehov
Teatrul Național Sloven, Maribor (Slovenia)

*pentru cumpărarea de bilete online, veți fi redirecționat către site-ul nottara.ro

Distribuția:

Liubov Andreievna Ranevskaia - Ksenija Mišič

Fiica lui Liubov - Ana Urbanc

Fiica adoptivă a lui Liubov - Nataša Matjašec Rošker

Leonid Andreieveitch Gaiev - Aleš Valič

Iermolai Alexeievici Lopahin - Kristijan Ostanek

Peter Trofimov - Matija Stipanič

Boris Borisovici Simeonov-Piṣcik - Peter Boštjančič

Charlotta Ivanovna - Maša Žilavec

Iepihodov - Davor Herga

Duniaṣa - Mateja Pucko

Firs - Ivo Ban

Iaṣa - Nejc Ropret

Un trecător - Viktor Meglič

Oaspeṭi, servitor - Irena Mihelič, Mojca Simonič

 

Livada de viṣini, ultima piesă scrisă de A. P. Cehov (1860-1904), vorbeṣte despre trecerea de la o lume la alta, folosind metafora distrugerii unei livezi de vișini, în favoarea unei viitoare staṭiuni turistice. Piesa vorbeṣte desre sacrificarea frumuseții aparent inutile a viṣinilor care făcuseră faima proprietăṭii, în favoarea unui profit financiar ṣi a distracṭiei pe care noul proprietar dorește să o ofere clienṭilor săi. Metafora schimbării! Întrebările Care ar fi tăierea livezii de viṣini a lumii de azi? și Ce livadă de viṣini a fost sacrificată?” se află în centrul spectacolului.

Livada de viṣini reprezintă eṣecul fiecăruia dintre noi de a găsi un răspuns clar pentru vieṭile noastre. Este o piesă ce trebuie întotdeauna plasată la o răscruce a istoriei - timpul marilor dileme sociale, politice și culturale. Ea începe acolo unde se sfârṣeṣte Faust - momentul recunoaṣterii eṣecului. Înaintea noastră drumurile sunt închise, iar orizontul se întunecă. Din acest punct de vedere, Lopahin - aṣa cum scrie George Banu în minunata sa carte Teatrul nostru, Livada de viṣini- este un personaj înrudit cu Mefisto, fiindcă și el cere acelaṣi preṭ pentru soluṭia oferită: vânzarea sufletelor noastre.

Trăim în vremea marilor dileme: valorile umane s-au răsturnat, cultura e tot mai puṭin asumată ṣi susṭinută, e chiar ameninṭată cu dispariṭia, internetul ṣi facebook fac ceea ce făcea securitatea în anii ’70 ṣi ’80: supraveghere totală. Ameninṭarea cu distrugerea e înaintea noastră în spaṭiu ṣi în timp.

Regizorul ar dori ca spectacolul să fie expresia ataṣamentului nostru ṣi să susṭină frumuseṭea inutilităṭii. Cum sunt: cultura, tradiṭia, credinṭa, poezia, civilizaṭia. Una în care tăcerea și lipsa de acṭiune ale lui Liubov Andreevna și Gaiev să nu fie considerate ca un semn al neputinṭei sau neajutorării, ci al alegerii unui mod pasiv de rezistenṭă. Ca o mare bibliotecă albă, plină de cărṭi niciodată citite, care se deschide spre o mare înghețată.

Adaptare după articole semnate de Gerge Banu și Gábor Tompa

Joi, 20 octombrie, ora 18.00

Se joacă la Teatrul Odeon, Sala Mare

Traducerea: Milan Jesih

Regia: Gábor Tompa

Scenografia Carmencita Brojboiu

Coregrafia: Cleopatra Purice

Muzica: Davor Herga

Ilustrația muzicală: Gábor Tompa

Data premierei: 18 septembrie 2015

Durata: 2h 20min (cu pauză)

Spectacol supratitrat în limba română